Uitvaartzorg De Hoeve

Wat te doen bij overlijden

Wat te doen bij overlijden

Wanneer iemand thuis komt te overlijden, neemt u als eerst contact op met de huisarts. Deze komt om het overlijden officieel vast te stellen en vult de benodigde overlijdenspapieren in. Wanneer iemand overlijdt in een ziekenhuis of een verpleeghuis zorgt het verplegend personeel dat er een arts komt. Daarna belt u Uitvaartzorg De Hoeve. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer: 06 128 793 50.

Bespreken uitvaart

Nadat wij in kennis zijn gesteld van het overlijden, stellen wij u enkele vragen om te kunnen inschatten wat uw wensen voor dat moment zijn. Op basis van deze wensen plannen we een afspraak met onze uitvaartverzorger om de uitvaart verder te bespreken.

Leg belangrijke documenten klaar

Na een overlijden moet er veel geregeld worden, ook op administratief gebied. Het is handig als u de volgende zaken klaarlegt:

  • Legitimatie van overledene
  • Indien aanwezig trouwboekje van overledene
  • Legitimatie van opdrachtgever
  • Kleding voor overledene
  • Adressenlijst voor verzending rouwkaarten
  • Eventuele wilsbeschikking (beschreven uitvaartwensen)
  • Eventuele uitvaartpolis(sen)